Dotace, vzdělávání, poradenství, regenerace

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Všem lidem, kteří se ocitají na pracovním rozcestí, rozhodují se o volbě budoucího povolání a s tím samozřejmě související vzdělávání nebo ti kteří se zastavili na místě a rozhodují se co dál se svojí kariérní dráhou nabízíme možnost posouzení osobnostního profilu formou diagnostiky se zpětnou vazbou odborného kouče.

Čtěte více...


společnost ACTIVCONZULT, s.r.o., která sídlí ve Zlíně - Malenovicích byla založena v roce 1990. Od tohoto roku realizovala cca 490 poradenských zakázek ve více než 150 organizacích a firmách. Organizovala a lektorovala přes 1500 tréninkových dnů vzdělávání a realizovala 45 projektů v oblasti řízení lidských zdrojů. Již více než 20 let se odvíjí poradenská činnost, jejímž hlavním smyslem je využití potenciálu a zdrojů člověka.

 • osobní potenciál
 • pracovní potenciál
 • fyzické a psychické zdraví

V poradenství hledá optimum funkčnosti organizace (společnosti, firmy) vždy tak, aby společnost:

 • pochopila smysl své činnosti a kvalitu svého výsledku
 • dosáhla maxima zvýšení svých výnosů
 • dosáhla optima snížení svých nákladů
 • využila v maximální možné míře dotačních peněz

Osobní poradenství je vždy zaměřeno na dosažení osobní vnitřní spokojenosti se životem. K tomu slouží kromě individuálních poradenských koučingů rovněž i kurzy, tréninky a přednášky zaměřené na hlavní oblasti využití lidské osobnosti.

 • dosažení osobní spokojenosti
 • seberealizace
 • harmonie psychiky a fyzického zdraví
 • komunikační dokonalosti

Naše společnost se zaměřuje na oblast dotací z Evropských fondů. Nabízíme komplentí poradenské služby od zjištění nároku na dotaci až po dotační management, a to po celou dobu udržitelnosti projektů. 

Přihlášení