Dotace na zemědělství

Programy podpory SZIF

Jarní kolo (zpravidla v termínu 1. 4. 2017 - 15. 4. 2017)

 • 1.1.1  Vzdělávací akce
 • 1.1.2  Informační akce
 • 6.1.1  Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1  Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2  Podpora agroturistiky
 • 6.4.3  Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1. 10. 2017 - 15. 10. 2017)

 • 4.1.1  Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2  Lesnická infrastruktura
 • 8.3.1  Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1  Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2  Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1  Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2  Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3  Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.1  Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 8.6.2  Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Přihlášení