ICT a sdílené služby

Dotace z programu OPPIK

Podprogramy:

  • ICT a sdílené služby - aktivita Budování a modernizace datových center
  • ICT a sdílené služby - aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
  • ICT a sdílené služby - aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
  • ICT a sdílené služby - pro začínající podniky

Podporované aktivity:

- Budování a modernizace datových center. 

- Zřizování a provoz center sdílených služeb.

- Tvorba nových IS/ICT řešení tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy,      obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

Oprávnění žadatelé: Malé, střední, velké i začínající podniky.

Výše dotace:

  • ICT a sdílené služby - aktivita Budování a modernizace datových center: malý podnik 45% , střední podnik 35%, velký podnik 25%
  • ICT a sdílené služby - aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení:  malý podnik 45%, střední podnik 35%, velký podnik 25%
  • ICT a sdílené služby - aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb: malý podnik 45%, střední podnik 35%, velký podnik 25%
  • ICT a sdílené služby - pro začínající podniky: 60%

Plánovaný příjem žádostí:   16. 11. 2016

Plánované ukončení příjmu žádostí:  16. 2. 2017

Přihlášení