Nemovitosti

Dotace z programu OPPIK

Vlastní váš podnik zastaralou nemovitost či výrobní plochy a objekty typu brownfield a chtěli byste je zrekonstruovat pro účely podnikání? Využijte programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a žádejte o dotaci na nemovitosti a zastaralou podnikatelskou infrastrukturu.

Podporované aktivity výzvy Nemovitosti:

  • modernizace výrobních provozů
  • rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury
  • rekonstrukce objektů typu brownfield
  • rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů
  • revitalizace plochy pro vlastní podnikání

V rámci obnovy je možné čerpat dotaci z výzvy nemovitosti také na inženýrské sítě, komunikace k nemovitostem, projektoé dokumentace a studie související s realizací projektu. Zejména pak stavební úpravy a pořízení hmontného majteku

Oprávnění žadatelé výzvy Nemovitosti:

Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) podnikající v sekci C - Zpracovatelský průmysl

Výše dotace výzvy Nemovitosti:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45%
  • střední podnik ( 50 - 249 zaměstnanců) - 35%
  • výše projektu od 1 mil. do 50 mil. Kč

Plánovaný příjem žádostí: 21. 11. 2016

Plánované ukončení příjmu žádostí: 21. 2. 2017

 

 dot

Přihlášení