Podpora zaměstnanců ohrožených propuštěním

vzdělávání všem

Otevírá se nové dotační období operačního programu zaměstnanost.

Jedná se o možnost čerpání příspěvku na vzdělávání zaměstnanců, jako tomu bylo v minulých letech.

Podporované aktivity:

  • Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce
  • Tvorba a realizace vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro zaměstnance ohrožené
    propouštěním či propouštěné zaměstnance

Oprávnění příjemci:

  • Zaměstnanci ohrožení propouštěním, propouštění zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ohrožení propouštěním

Míra podpory:

  • 85% dotace
  • 15% spolufinancování

Termín:

  • vyhlášení výzvy se předpokládá v březnu 2016

Pokud máte o dotaci na vzdělávání záje, prosím, zašlete nám převběžnou objednávku.

Přihlášení