Profesní vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávejte se pro růst, Podpora odborného vzdělávání

Jedná se o možnost čerpání příspěvku na vzdělávání zaměstnanců, jako tomu bylo v minulých letech.

Podporované aktivity:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměřené na odborné i klíčové včetně podpory dalšího profesního vzdělávání
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích

Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd.

 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.

Oprávnění příjemci:

 • OSVČ
 • PO
 • nestátní neziskové organizace a jejich současní či potenciální budoucí
  zaměstnanci

Míra podpory:

 • 85% dotace
 • 15% spolufinancování

Termín:

 • vyhlášení výzvy se předpokládá v prosinci 2015

Pokud máte o dotaci na vzdělávání záje, prosím, zašlete nám předběžnou objednávku.

Přihlášení