Technologie

dotace na technologie pro podniky

Výzva na nové technologie pro podniky v problémově hospodářských regionech

dotace na technologie

Oprávnění žadatelé výzvy technologie:

 • malé podniky, které se nacházejí v problémově hospodářských regionech ČR
 • fyzické a právnické osoby podnikající, které se zaměřují na podporované ekonomické činnosti CZ NACE

Podporované aktivity výzvy technologie:

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace
 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořízené stroje
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie

Výše dotace ve výzvě technologie:

 • max. 45%
 • minimálná dotace ve výši 1 mil. Kč, maximální výše 20 mil. Kč

Příjem žádostí: od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017

Může být předčasně uzavřen příjem žádostí. 

Výzva na nové technologie pro začínající podnikatele


Oprávnění žadatelé výzvy technologie pro začínající podniky:

 • fyzické a právnické osoby podnikající, které se zaměřují na podporované ekonomické činnosti CZ NACE
 • žadatelé kteří mají maximálně 3letou podnikatelskou historii

Podporované aktivity výzvy technologie pro začínající podniky:

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
 • náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
 • moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software, a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku

Výše dotace výzvy technologie pro začínající podniky:

 • max. 45%
 • minimálná dotace ve výši 100 tis. Kč, maximální výše 225 tis. Kč

Příjem žádostí: od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017

Může být předčasně uzavřen příjem žádostí.Přihlášení