Úspory energie

výzva pro podniky na úspory energie

výzva pro podniky na úspory energie

 

 

 

 

 

 

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech?

Oprávnění žadatelé výzvy úspory energie:

 • malé, střední a velké podniky
 • Fyzizcká osoba podnikající
 • zemědělský podnikatel

Podmínky výzvy úspory energie:

 • žadatel musí v předmětu podpory provádět podporovanou ekonomickou činnost 
 • žádat ve výzvě úspory energie může podnik s minimálně 2 uzavřenými účetními obdobími
 • na 1 IČO můžete ve výzvě úspory energie podat až 15 žádostí

Podporované aktivity výzvy úspory energie:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy3
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Výše dotace výzvy úspory energie:

 • malý podnik až 50%
 • střední podnik až 40%
 • velký podnik až 30%
 • dotace na projektovou dokumentaci a energetický posudek

Příjem žádostí výzvy úspory energie:

 • od 15.12. do března 2018
 • Může být předčasně uzavřen příjem žádostí

 

 

Přihlášení