Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

dotace na vzdělávání zaměstnanců

Otevírá se nové dotační období operačního programu zaměstnanost.

Jedná se o možnost čerpání příspěvku na vzdělávání zaměstnanců, jako tomu bylo v minulých letech.

Podporované aktivity:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců sdružených subjektů

Oprávnění příjemci:

  • Zaměstnanci členů institucí sdružujících více subjektů (právnických a fyzických osob), např. profesní a podnikatelská sdružení a spolky apod.

Míra podpory:

  • 85% dotace
  • 15% spolufinancování

Termín:

  • vyhlášení výzvy se předpokládá v září 2016

Pokud máte o dotaci na vzdělávání záje, prosím, zašlete nám předběžnou objednávku.

Přihlášení