Dotace na vzdělávaní

"POVEZ II"

"POVEZ II"

 

 

  

 

Projekt, který má za cíl podpořit odborné vzdělávání zaměstnanců. 

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky - dotaci na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců i potencionálně nových zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Kdo může o dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců žádat: 

 • Malé a střední podniky, OSVČ

V novém POVEZU se nemusí dokládat výsledovka ani nemusíte splňovat podmínku podporovaných ekonomických činností.

Pro koho je projekt POVEZ určen:

 • Pro zaměstnance podniků, kteří jsou zaměstnání na hlavní pracovní poměr, potencionální nové zaměstnance
 • OSVČ, kteří nemají zaměstnance

Podporované vzdělávácí aktivity POVEZ:

 • Svářecí, lešenářské kurzy, elektrikářské kurzy
 • IT kurzy zaměřené na grafiku, informační systémy a další
 • Frézování, soustružení, CNC stroje - programování, obsluha
 • Čtení a kreslení technické dokumentace
 • Řidičské průkazy, vysokozdvižný vozík
 • Účetnictví, daně
 • Technicky zaměřené kurzy, projektové řízení
 • jazykové kurzy (maximální doba kurzu 6 měsíců)
 • A další odborně zaměřené kurzy a školení

Všechny vzdělávací aktivity musejí být zakončeny zkouškou (např. test, ústní zkouška)

nepodporované vzdělávací aktivity:

 • BOZP
 • Měkké dovednosti (jen výjimečně podporovány)
 • Workshopy
 • Průmyslové inženýrství
 • E-learning
 • Školení neukončené zkouškou

Míra dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců:

Na vzdělávací aktivity je dotace ve výši 85% a navíc budou zaměstnavateli proplaceny také mzdové náklady ve výši 100% vzniklé v době vzdělávání až do  výše 176 kč / hod / zaměstnanec.

Termín realizace odborného vzdělávání:

průběžně až do roku 2020

Jestliže budete mít o dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců zájem rádi Vám pomůžeme se zpracováním žádosti a s administrativou v průběhu celého projektu, zajistíme školitele. První konzultaci máte zdarma.

školení a kurzy

Přihlášení