Zpět

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ

Evropský sociální fond spolufinancuje náš projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti ACTIVCONZULT z operačního programu ZAMĚSTNANOST

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti ACTIVCONZULT, s.r.o.

Termín: duben 2017 - únor 2019

Vzdělávání: v oblasti IT, ekonomiky, měkkých a manažerských dovedností

číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_043/0003772

Cíl projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Přihlášení