Dotační

Dotace od A do Z

Našim klientům poskytujeme komplexní dotační poradenství, celkové řízení dotačního projektu a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.

 • Vyhledání dotačního titulu pro váš záměr
 • průběžné informace o vyhlášených výzvách, termínech pro podání žádosti, novinkách v dotačním období 2014 - 2020
 • Zjištění nároku na dotace - zjistíme zda Váš projektový záměr splňuje podmínky pro získání dotace. Prověříme všechny důležité aspekty projektu u poskytovatele dotace (zdarma)
 • Poradenská konzultace - chcete si váš projekt řídit sami, ale chcete si být jistí, že budete mít vše v souladu s podmínkami? Rádi Vám poradíme při plnění podmínek daných poskytovatelem dotace. (od 1000 Kč bez DPH)
 • Zjištění nároku na dotace - zjistíme zda váš projektový záměr splňuje podmínky pro získání dotace. Prověříme všechny důležité aspekty projektu u poskytovatele dotace (zdarma)

 • Zpracování žádosti o dotaci - založení profilu v MS 2014+, vytvoření žádosti včetně všech povinných a napovinných příloh (paušální platba nebo dohodnuté % z dotace)
 • Dotační manažement - administrace projektu v průběhu realizace i dobu udržitelnosti. Zpracování průběžných a závěrečných zpráv, monitorovacích zpráv, příprava výběrových řízení na dodavatele, žádosti o platbu, konzultace při kontrolách (dododnuté % z dotace)
 • Zpracování studií, analýz a projektových záměrů které jsou důležitou součástí žadosti o dotaci. Snažíme se projekt připravit kvalitně, tak aby byl konkurenceschopný ()
 • Analýza dotačního projektu - Ukončili jste realizaci projektu, a chcete si být jisti, že byl projekt po celou dobu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace? Nabízíme kontrolu dotačního projektu - správnost všech dotačních kroků od podání žádosti až po současný stav projektu.(od 1000 Kč bez DPH)


Provize se pohybuje v rozmezí 3 - 5% z částky dotace, případně paušál dle služeb, které si budete přát zajistit.

 Komu můžeme zajistit dotační poradenství, management:

 • Úřadům obcí I. II. a III stupně, Magistrátům, Krajským úřadům
 • Organizacím řízených obcí (s.r.o., příspěvkovým organizacím)
 • Firmám malým, středním a velkým
 • Fyzicky podnikacícím osobám
 • Neziskovým organizacím a sdružením
 • Školám a vzdělávacím institucím


V jakých dotačních programech zajišťujeme dotační poradenství, management:

 • OPŽP - operační program Životní prostředí
 • OPZ - operační program Zaměstnanost
 • OPPIK - operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • IROP - Integrovaný regionální operační program
 • Národní a krajské dotační programy

objednat dotační poradenství

Přihlášení