Požadavky nového zákona o spotřebitelském úvěru

Licence ČNB k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele

 

 Je Vaše společnost připravena na nový zákon o poskytování spotřebitelského úvěru?

Jako nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů musíte dodržet termíny do kdy získat oprávnění k činnosti a dále do kdy musíte přizpůsobit organizaci vnitřního provozu a způsob poskytování úvěrů novým pravidlům.

Vláda výrazně zpřísnila podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru prostřednictvím nebankovní instituce. Stávající nebankovní poskytovatelé se budou muset nové právní úpravě zákona a poskytování úvěru přizpůsobit, nebo svou činnost ukončit. 

Nevíte jak splnit podmínky nového zákona a získat tak licenci ČNB k poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů? Nejefektivnějším způsobem je nastavit standardy dle norem a implementovat je do celé organizace, a to do 1. 1. 2017. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak prokázat ČNB harmonizaci procesů s tímto standardem je licenční řízení.

Naše společnost Vám pomůže v přípravě na licenční řízení aby mohla být Vaše instituce zapsána do registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Všechny náležitosti žádosti musí být důkladně a kvalitně zpracovány aby nedošlo k zamítnutí ze strany ČNB, což by mělo za následek ukončení legálního podnikání žadatele v oblasti nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. 

Náležitosti žadatele k udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru:

 • musí být kapitálovou obchodní společností 
 • musí mít sídlo na území ČR i skuteční sídlo podnikání
 • musí být důvěryhodný, tuto podmínku musí plnit ovládající osoba
 • musí být odborně způsobilý
 • musí mít zřízenou dozorčí radu
 • musí mít počáteční kapitál min. 20 mil. Kč
 • musí splňovat požadavky na výkon činnosti
 • obchodní činnost musí být podložena reálnými ekonomickými propočty
 • musí mít průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů
 • údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru

 

Požadavky na výkon činnosti, které musí nebankovní poskytovatel splnit pro udělení licence:

 • administrativní a účetní postupy
 • pravidla odměňování pracovníků
 • pravidla pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • pravidla pro ocenaění a přijetí předmětu úvěru
 • pravidla s bojem proti trestné činnosti
 • pravidla pro vyřizování reklamací a stížností
 • pravidla jednání s klienty v prodlení
 • pravidla pro vymáhání pohledávek
 • pravidla komunikace
 • pravidla evidence a bezpečnosti informací
 • pravidla činnosti osob kteří poskytují úvěr

 Naše společnost Vám zpracuje všechny podklady pro žádost o udělení oprávnění činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Pokud máte zájem o naše poradenské služby, neváhejte nás kontaktovat.

 

objednávka  

 

 

 

Přihlášení