personální

řízení lidských zdrojů

Řídíte firmu, investovali jste čas, peníze, zdraví, námahu a hledáte další zdroje a možnosti? Jste spokojeni s tím, jak pracují vaši zaměstnanci, nebo chcete, aby pracovali efektivněji? Necítíte vděk od svých zaměstnanců? Máte zájem zvyšovat produktivitu práce a nechcete propouštět?


Podporují pracovníci firmy dosažení plánovaných cílů firmy?
Cílem poradenství je posouzení lidských zdrojů ve firmě ve vztahu k cílům firmy. Mezi hlavní oblasti personálního poradenství patří výběr personálu, motivační proces a tvorba firemní kultury firmy.


Potřebujete poradit při hledání a výběru pracovníků?
Poradenská spolupráce je zaměřena na pomoc při vyhledávání pracovníků, posouzení jejich vstupních kvalit a prognózu předpokladů jejich úspěšnosti po nástupu k firmě.


Potřebujete zjistit schopnosti pracovníků, kteří již u vás pracují?
Máme možnosti zjistit schopnosti pomocí certifikace osobních kvalit zaměstnance – diagnostiky schopností pro konkrétní profesi podle požadavků na tuto profesi. Máme rovněž možnost zjistit, zda zaměstnanec má předpoklady pro rizikovou profesi (řidič, hasič, ostatní rizikové profese) a tak předejít úrazům a škodám.


Jak vytvořit optimální motivační a kariérový systém pro dosažení cílů firmy?
Tvorba motivačního systému se orientuje jak na pracovníky, tvořící zisk, tak na administrativu. Cílem je vytvořit takový motivační systém, který zajistí rostoucí křivku výsledku – v návaznosti na cíle firmy. Součásti poradenství je i oblast hodnocení pracovníků.


Jak vytvořit optimální sociální systém?
Vždy jde o hledání rovnováhy mezi podmínkami pro práci a spokojeností lidí na jedné straně a plněním cílů firmy na druhé straně.


Podporuje systém vzdělávání strategii a rozvoj firmy?
Poradce má možnost vytvořit vzdělávací systém, odpovídající potřebám firmy.
Optimální začlenění jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů do příručky kvality podle podmínek firmy a pro splnění požadavků certifikace ISO 9001 a opakovaných auditů ISO 9001


Jak pracujeme?

 • Nabídka je vhodná pro firmu, která má zájem o úsporné využití nákladů na řízení lidských zdrojů – personální řízení v rámci vlastního systému řízení, ev. systému řízení jakosti podle norem 9000 nebo 14000
 • Poradce pracuje jako externí personální manažer po dohodnutou dobu a řeší personální problematiku firmy podle předem dohodnutých pravidel
 • Poradce je v kontaktu s výkonnými pracovníky firmy a předává jim doporučení pro výkon personálních rozhodnutí
 • Poradce zná cíle firmy a řeší aktuální problémy personálního řízení ve vztahu k základním cílům firmy
 • Personální poradce šetří mzdové náklady firmy a současně i náklady na externí poradenskou činnost tím, že optimálně spojuje tyto funkce do jedné

Oblasti poradenství

Personální plánování – v návaznosti na cíle firmy a požadovanou produktivitu práce

 • personální marketing
 • popisy pracovních míst


Vyhledávání a výběr pracovníků

 • vyhledávání pracovníků podle potřeb firmy
 • výběr pracovníků


Zaměstnávání pracovníků

 • pracovně právní konzultace
 • optimalizace personalistické agendy
 • propouštění pracovníků


Motivační proces

 • optimální hodnocení pracovníků
 • návaznost na systémy odměňování


Vzdělávací systém

 • tvorba a funkčnost systému vzdělávání v návaznosti na cíle firmy


Firemní kultura

 • návrhy na tvorbu firemní kultury
 • návaznost personálního řízení na systémy řízení jakosti 9000 a 14000
 • návrhy na optimalizaci vnitrofiremní komunikace
 • tvorba podmínek pro leadership ve firmě


Certifikace zaměstnanců firmy

 • profesionální diagnostika pracovníků


Individuální poradenství. Osobní efektivita.


Poradce je k dispozici pro řešení naléhavých situací a současně je pravidelně přítomen ve firmě.

 

personální strategie

Přihlášení