pro mezilidské vztahy

Řešení v oblasti

  • vztahy mezi rodiči a dětmi
  • vztahy mezi sourozenci
  • vztahy mezi mužem a ženou
  • vztahy mezi partnery
  • vztahy mezi nadřízenými a podřízenými
  • vztahy na pracovišti
  • virtuální vztahy (internet, sociální sítě)

Přihlášení