strategie řízení

Zvýšení kvality a efektivity úřadu

 

Aby Váš úřad kvalitně a dobře fungoval je potřeba nastavit správně strategii řízení, která je předpokladem úspěchu každé organizace.

Jestliže chcete aby Váš úřad dosahoval stanovených cílů, posunul se vpřed, zkvalitnil se její chod a služby, je potřeba sjednotit veškeré aktivity v souladu s vizí a hodnotami úřadu pro jeho efektivní a kvalitní fungování. 

Nabízíme Vám profesionální služby v oblasti poradenství strategického řízení a auditů. Zpracujeme pro vás externí pohled na status Vaší organizace, nezávisle jej vyhodnotíme a navrhneme změny, resp. úpravu strategických cílů.

 Strategické řízení je nekončící proces probíhající v několika fázích:

Strategické řízení úřadu

 • Strategie úřadu
 • Vize úřadu v návaznosti na strategii obce, města a regionu
 • Strategické řízení úřadu a strategické cíle v návaznosti na strategii obce a regionu
 • SWOT analýza

Finanční strategie

 • Analýza a strategie vstupů - příjmy úřadu
 • Analýza a strategie výstupů - náklady úřadu
 • Úvěrová strategie
 • Dotační strategie

Personální strategie

 • Personální plánování a výběr zaměstnanců
 • Adaptace nastupujících zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Motivace zaměstnanců a motivační systémy
 • Motivace
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Pravidla interní komunikace
 • Etický kodex

Procesní strategie - řízení kvality a výkonu

 • KPI - klíčové ukazatele výkonnosti
 • Benchmarking - zapojení do BMK aktivity
 • Personální controlling úřadu
 • Personální audit
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců úřadu
 • Procesní audit
 • Výběr systému (ISO, CAF, M21, BSC, EFQM)
 • Implementace systému řízení kvality (ISO, CAF, M21, BSC, EFQM)
 • Projektové řízení úřadu - tvorba projektového řízení

Marketingová strategie

 • Analýza potřeb občanů
 • Analýza spokojenosti občanů obce
 • Formy realizace potřeb
 • Formy prezentace úřadu - public relations

Informační strategie

 • Audit stavu a možností ICT
 • Postup optimalizace ICT systému v rámci procesů úřadu
 • Postup optimalizace ICT systému v rámci e-gouvermentu


Na základě Vašeho zájmu přijedeme na konzultaci o možnostech zajištění nebo prověření systému
nebo části systému Strategického řízení úřadu obce.

 

 objednávka strategie řízení

Přihlášení