KOMUNIKAČNÍ ŠKOLA

s uměním vědomě komunikovat jde vše lépe

s uměním vědomě komunikovat jde vše lépe

 

 

 

 

 

 

Zaměření komunikačního kurzu:

 • ovládnutí skutečné (nikoli deklarované) dovednosti klíčového osobního nástroje pro život a práci
 • dosažení komunikační profesionality - vědomé komunikace
 • jak se bránit manipulaci druhých pomocí komunikace
 • jak se bránit agresivní komunikaci

Cíle komunikačního kurzu:

 • zamezit tomu, aby s námi kdokoli manipuloval
 • zvýšení kvality osobního i pracovního života
 • vytvoření předpokladů pro zvýšení individuální úspěšnosti v osobním i pracovním životě
 • ovládnutí komunikační profesionality od stupně Z do stupně 3.5
 • pomocí komunikace dosáhnout toho čeho chceme

Metody komunikačního kurzu:

 • řízený osobní seberozvoj - intenzivní Sociálně-psychologický výcvik (SPV)
 • interaktivní komunikační trénink dovednosti - komunikační dril
 • supervize - týmový komunikační koučink - MARATON
 • individuální vedení – individuální komunikační koučink


Výsledky komunikačního kurzu:

 • dosažení vědomé komunikace
 • sladění komunikace s osobností – spontánní komunikace
 • ovládnutí všech osobních i profesionálních vztahů
 • vytvoření podmínek pro dosažní osobních a profesionálních cílů pomocí komunikace

 

 

Pro studenty a ženy na MD sleva 

komunikační kurz

Přihlášení