Osobní rozvoj

Škola úspěšného života

osobní koučink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A k čemu je vlastně osobní koučink užitečný?

Díky osobnímu koučinku budete rozvíjet svou osobnost.

Zkušený psycholog s Vámi objeví Vaše touhy, vize a hodnoty. Jasně si stanovíte své priority, díky kterým najdete to co Vás bude bavit, uspokojovat a dosáhnete svých cílů v osobním i pracovním životě. Pokud již své vize a cíle máte, ale nevíte jak jich dosáhnout, osobní koučink Vám pomůže objevit tu správnou cestu k cíli. 

Osobní koučink probíhá formou osobních konzultací, setkávání je vždy individuální a probíhá pouze mezi psychologem a klientem. 

Náplň koučinku:

Ovládnutí sama sebe pomocí koučinku

 • naučíte se ovládat sami sebe, svou lenost a slabou vůli, pokud budete chtít

 • naučíte se řídit svůj čas, rozlišovat své činnosti na důležité a nedůležité

 • posílíte svou odpovědnost za svůj vlastní život

 • vyjasníte si, co skutečně od života chcete, pokud budete chtít

 • budete trénovat důslednost a rozhodnost

 • vyladíte svou image

 Ovládnutí komunikace pomocí koučinku

 • naučíte se dokonale komunikovat s lidmi

 • ovládnete své verbální i neverbální komunikační projevy v pracovním i osobním životě

 • zvládnete základy asertivity

 • naučíte se vciťovat do druhých lidí

 • naučíte se odhalovat druhé lidí

 • odhodíte bariéry, bránící vám při kontaktu s drunýmy lidmi

Ovládnutí myšlenek pomocí koučinku

 • naučíte se dosahovat toho, čeho chcete a zbavovat se toho, co nechcete

Zaměření koučinku:

 • nalezení cest pro dosažení osobních a profesionálních cílů

 • vyladění osobnosti

 • ovládnutí metod sebeřízení

Cílem koučinku je:

 • vědomý rozvoj osobnosti klienta

 • aktualizace podmínek pro zvýšení kvality osobního i pracovního života

 • stanovení konkrétních cílů osobního a pracovního života a cest jejich dosažní

Metody koučinku:

 • individuální poradenské rozhovory

 • individuální supervizní trénink

 • koučink – stanovování a vyhodnocení dílčích cílů v období 14 dní

 • metody sebeřízení a feedbacku

Výsledky koučinku(po uplynutí období semestru studia):

 • jasná definice cílů a cest jejich dosažení

 • ověření použití metod sebeřízení a nabytých dovedností v praxi

 • odstranění životních překážek

 • vypracování krizových scénářů (plán B)

Termíny cyklů koučinků:

 • cyklus E: říjen - leden

 • počet studijních dnů 7

 • časový rozsah konzultace je 150 minut ve frekvenci co 14 dní

Zaměření studia:

 • nalezení cest pro dosažení osobních a profesionálních cílů

 • vyladění osobnosti

 • ovládnutí metod sebeřízení

 Osobní koučink

Přihlášení